Daisy Wong王迪詩: 親身體驗CLINICZ 水原共生後大讚療程超越HIFU,深入筋膜層刺激collagen生長同時深度補水

Daisy Wong王迪詩: 親身體驗CLINICZ 水原共生後大讚療程超越HIFU,深入筋膜層刺激collagen生長同時深度補水

Daisy Wong王迪詩: 親身體驗CLINICZ 水原共生後大讚療程超越hifu,能深入筋膜層刺激collagen生長同時深度補水,令肌膚變得更水潤同緊緻!

CLINICZ 水原共生3

做完水原共生療程後覺得輪廓sharp咗,皮膚更水潤同緊緻。這療程超越hifu,可以無痛深入筋膜層刺激collagen生長同時深度補水,用水來養活膠原,效果才會長久。我覺得牙骹位有點痺痺地好似洗牙,但唔屬於痛,我連紅或腫也沒有。大家可到 @clinicz_hk 的FB page 免費登記做720 Scan Genius 輪廓膚質檢測,先了解清楚自己皮膚狀況,那就可以選擇最適合自己的treatment了😊

#靚得嚟要舒舒服服
#水與膠原缺一不可
#CLINICZ
#水原共生